Ratlaupfélagið Hekla

Lög Rathlaupsfélagsins Heklu

Lög Rathlauafélagsins Heklu

1.gr.
Félagið heitir Rathlaupafélagið Hekla (Hekla orienteering Club)

2. gr.

viagra online

Heimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík

3. gr
Tilgangur félagsins er að iðka, stuðla að og styðja við framgang og útbreyðslu rathlaups (orienteering). Halda mót
og standa að viðburðum sem að gefa félagsmönnum tækifæri til að keppa í og æfa rathlaup innanlands og
erlendis.

4. gr.
Tilgangi sínum hyggst félagið ná með því að:

 • Standa fyrir æfingum og iðkunn rathlaups.
 • Halda mót og viðburði sem gefa félagsmönnum færi á að keppa í og æfa rathlaup.
 • Stuðla að tengslum félagsins við erlend samtök sem stunda rathlaup.
 • Aðstoða félagsmenn við að taka þátt í erlendum viðburðum.
 • Gefa út og halda utan um rathlaupskort á Íslandi.

5.gr.
Aðilar að félaginu geta allir þeir orðið sem hafa áhuga á rathlaupi og greiða félagsgjaldið.

6. gr.
Stjórn félagsins skal skipuð fimm (5) félagsmönnum þ.e. formanni, gjaldkera, ritara, dagskrárstjóra og einum (1)
meðstjórnanda. Stjórnarmenn skulu kosnir til tveggja(2) ára í senn. Formaður og meðstjórnandi skulu kosnir á
sama aðalfundi það ár sem endar á sléttri tölu en aðrir stjórnarmenn saman það ár sem endar á oddatölu. Þeir
eru kosnir beint til þeirra embætta sem að þeir bjóða sig fram til. Formaður boðar stjórnarmenn á stjórnarfundi að
jafnaði fjórum (4) sinnum á ári. Skoðunnarmenn reikninga eru tveir (2) og þeir skulu kosnir ár hvert.
Daglega umsjón félagsins annast stjórn félagsins en hún getur skipað nefndir sér til aðstoðar.
Firmaritun félagsins er í höndum: Formanns og gjaldkera félagsins.

7. gr
Aðalfundur skal haldinn í mars ár hvert. Til hans skal boða alla skráða félagsmen með að minsta kosti 14 daga
fyrirvara. Lagabreytingatillögur skulu hafa borist stjórn félagsins minnst 10 dögum fyrir aðalfund og skulu vera
sendar félagsmönnum 5 dögum fyrir aðalfund til kynningar.

8. gr.
Reikningsár félagsins er almanaksárið. Á aðalfundi félagsins gerir stjórnin grein fyrir starfsemi liðins árs. Aðeins
félagsmenn mega vera þátttakendur í aðalfundi og fer hver þeirra með eitt atkvæði. Allir félagsmenn eru
gjaldgengir til stjórnarsetu. Viljið þeir bjóða sig fram tilkynna þeir það við upphaf aðalfundar. Aðalfundarstörf eru
annars hefðbundin:

 • Kosning fundarstjóra og fundarritara.
 • Skýrsla stjórnar um liðið starfsár.
 • Ársreikningar lagðir fram og bornir undir atkvæði.
 • Umræður um félagsgjöld og afgreiðsla.
 • Kosning um lagabreytingar.
 • Kosning stjórnarmanna og skoðunnarmanna reikninga.
 • Komandi starfsár kynnt.
 • Önnur mál.

Nýkjörin stjórn tekur við að loknum aðalfundi.

9. gr.
Árgjald félagsins er ákveðið á aðalfundi og skal það innheimt af gjaldkera í mars ár hvert. Gangi menn í félagið á
öðrum tímum greiða þeir árgjald við inngöngu.

10. gr.
Rekstrarafgangi/hagnaði af starfsemi félagsins skal varið í samræmi við tilgang félagsins.

11. gr.
Ákvörðun um slit félags verður aðeins tekin á aðalfundi með auknum meirihluta 75% atkvæða og renna eignir
þess til ÍSÍ sem að gætir þeirra í a.m.k. tíu (10) ár. Sé annað sambærilegt félag stofnað getur það þá sótt eignir
félagsins til ÍSÍ. Sé það ekki gert ráðstafar ÍSÍ eignunum til eigin starfs eða til uppbyggingar íþrótta á Íslandi.

12. gr
Lögum þessum verður aðeins breytt á aðalfundi félagsins og þarf til þess 2/3 hluta greiddra atkvæða.

13. gr
Lög þessi eru sett á aðalfundi Rathlaupsfélagsins 2010 og öðlast þegar gildi.
Breytingar gerðar á aðalfundi febrúar 2010.
Breytingar gerðar á aðalfundi í febrúar 2011.
Breytingar gerðar á aðalfundi í febrúar 2014.